Η εταιρεία μας με τα σύγχρονα μηχανήματα που διαθέτει και το έμπειρο προσωπικό της μπορεί να αναλάβει την συντήρηση του χώρου σας, από ένα γήπεδο έως και τον πιο μικρό κήπο, σε μηνιαία βάση αλλά και περιοδικά ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

Παρέχουμε υπηρεσίες διαμόρφωσης και συντήρησης χώρων πρασίνου, με στόχο την πρόληψη και την καταπολέμηση των ασθενειών και γενικά την προστασία των φυτών και τη διατήρησή τους σε άριστη κατάσταση, ώστε να εναρμονίζονται αισθητικά και λειτουργικά με το περιβάλλον εργασίας των χώρων που βρίσκονται.

 

 • Συντήρηση χώρων πρασίνου:
  – Κλάδεμα και κορφολόγημα σύμφωνα με την εποχή και τις ανάγκες του κάθε φυτού
  – Φυτοπροστασία
  – Υποστύλωση
  – Ολοκληρωμένη φροντίδα χλοοτάπητα
  – Τακτικό βοτάνισμα (ξεχορτάριασμα) των ζιζανίων
  – Καθολική ή μερική λίπανση των φυτών
  – Προληπτική ή θεραπευτική εφαρμογή φυτοφαρμάκων, με ψεκασμό ή και άλλες μεθόδους
  – Ανανέωση όλων των εποχιακών φυτών
  – Διάγνωση και αντιμετώπιση ασθενειών & τροφοπενιών
 • Συντήρηση εσωτερικών φυτών
 • Τοποθέτηση, συντήρηση και ρύθμιση αρδευτικού συστήματος
 • Καθαρισμός κηπευτικού χώρου, αποψιλώσεις

 

 

Portfolio

Έργα μας – Συντήρηση πρασίνου