Φωτοβολταϊκά Πάρκα

Η εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού πάρκου είναι μια αποδοτική, έξυπνη και οικολογική επένδυση. Για να αποδώσει τα μέγιστα η επένδυσή σας , δεν αρκεί μόνο η σωστή αρχική εγκατάσταση. Πρέπει να εξασφαλίσετε ότι το φωτοβολταϊκό πάρκο σας θα παράγει το 100% της ενέργειας που μπορεί, χωρίς βλάβες και δυσλειτουργίες για όλη την εικοσαετή ζωή του.  Κανένα σύστημα εκτεθειμένο στον ήλιο και στις καιρικές συνθήκες δεν λειτουργεί τέλεια και απρόσκοπτα για είκοσι έτη, χωρίς να εκτελείται περιοδικός έλεγχος, συντήρηση και καθαρισμός.

Είμαστε σε θέση να αναλάβουμε τον καθαρισμό των πάρκων σας από χόρτα και ξένα σώματα καθώς επίσης και τον καθαρισμό των τζαμιών.