Αρχιτεκτονική τοπίου

Σχεδιασμός – κατασκευή κήπων και έργων αρχιτεκτονικής τοπίου. Garden Design & Landscape Architecture

Μελετάμε την κάθε περίπτωση με την μοναδικότητα που της αρμόζει ώστε το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας να είναι η δημιουργία ενός πραγματικά νέου και καλαίσθητου περιβάλλοντα χώρου.